จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายให้และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2564

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30น.  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประธานประชุมคณะนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายให้และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ