จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 15 จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2564 (อ้อยและน้ำตาล)

     วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 15 จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2564 (อ้อยและน้ำตาล) ณ ห้องประชุมนารายณ์ ชั้น3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ