จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2564

     วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.  นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง เพิ่มเติมองค์ประกอบคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ