จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 8/2562

     วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมทานตะวันชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานประเมินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้ง 8 คณะ พร้อมรับฟังการชี้แจงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และร่วมพิจารณาการผ่อนปรนกิจกรรมและกิจการเพิ่มเติมตามประกาศของศบค.การอนุญาตจัดกิจกรรมงานประเพณีและการดำเนินงานตรวจค้นหาเชิงรุกกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสังคมในสถานประกอบการ
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่าจังหวัดลพบุรี จะผ่อนคลายกิจกรรมและกิจการให้สอดคล้องกับ ศบค.ใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการ แต่บางกิจกรรมและบางกิจการ ยังไม่สามารถผ่อนคลายได้เนื่องจากกิจกรรมและกิจการนั้นๆยังเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้ สำหรับการเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ทุกสถานศึกษามีความมั่นใจในการปฏิบัติตามมาตรการของทางกระทรวงศึกษาธิการและ กระทรวงสาธารณสุขแต่ยังเป็นห่วงเรื่องของรถตู้รับส่งนักเรียนซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรีได้ให้ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานขนส่งจังหวัดออกมาตรการให้แก่ผู้ประกอบการรถตู้รับส่งนักเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครอง
ส่วนการตรวจเชิงรุกในกลุ่มแรงงาน ต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสังคมของจังหวัดลพบุรีขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีแผนที่จะตรวจหาเชื้อจากแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการโดยจะบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดดำเนินการในพื้นที่จังหวัดลพบุรีต่อไป

ข้อมูล : ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ