จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2564

     วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2564 ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ