จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2564

     วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาพื้นที่เพาะปลูกกัญชาจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2564 ณ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 อาคาร 2

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ