จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2564

     วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564  เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2564 ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ