จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2564

     วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมทานตะวันชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ