จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

     วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ