จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวจำนวนมาก ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ