จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ประชุมการพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง

  วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ประชุมการพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง ตามกฏ กพ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 ( 1 ตุลาคม 2563 )ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัด จำนวน 35 ส่วนราชการ (ข้าราชการ รวม 3,496 คน และลูกจ้างประจำ รวม 298 คน) ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ