จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

นายกเหล่ากาชาดฯ ลพบุรี ลงพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย

     วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางฐิติรัตน แวงชิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ผู้แทนป้องกันจังหวัดลพบุรี กำลังพลกองพลรบพิเศษที่ 1 ปลัดอำเภอ ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอลำสนธิ ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ได้สนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค ร่วมประกอบอาหารปรุงสุก และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ