จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

พิธีเปิดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ

     วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.19 น.  นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน วันสหกรณ์แห่งชาติ รวมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด โล่เกียรติคุณดีเด่นระดับภาคมอบเงินอุดหนุนโครงการ มอบเงินบริจาคช่วยเหลือภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเยี่ยมชมนิทรรศการวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จังหวัดลพบุรี โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ