จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรีมีมติยกระดับมาตรการเข้าพื้นที่จังหวัดลพบุรี

     วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี โดยมีการพิจารณา การยกระดับมาตรการเข้าพื้นที่จังหวัดลพบุรี เนื่องจากสถานการณ์การแร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดกลับมามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น และเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนเดินทางไป-มาข้ามจังหวัดกันเป็นจำนวนมาก โดยเห็นชอบให้ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดลพบุรีรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ได้แก่ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ และเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง (Self Quarantine) และหลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากที่พักจนครบ 14 วัน หรือจนกว่าจะออกจากจังหวัดลพบุรี และเห็นชอบการผ่อนคลายการเปิดสนามซ้อมชนโค ชนไก่ และกัดปลา โดยไม่มีผู้ชม โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ส่วนการปิดสถานบันเทิงในจังหวัดลพบุรีก็จะดำเนินการตามแนวทางของ ศบค.คือ ปิดตั้งแต่วันที่ 10-23 เมษายน 2564 เป็นเวลา 14 วัน โดยจังหวัดจะออกประกาศ/คำสั่ง และแนวทางปฏิบัติให้ทราบโดยเร็ว
นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรียังเห็นชอบให้เตรียมความพร้อมของสถานที่กักตัวของรัฐ หรือ Lacal Quarantine ของจังหวัดลพบุรี โดยขอให้ทางอำเภอพิจารณาหาสถานที่ที่เหมาะสมเพิ่มเติม เนื่องจากขณะนี้มีสถานที่กักตัวเพียง 1 แห่งที่อำเภอโคกสำโรง เพื่อเตรียมรองรับการกักตัวซึ่งอาจจะมีเพิ่มขึ้น
     ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอเข้มงวดกวดขันกับสนามซ้อมไก่ที่จะได้รับการผ่อนคลายในเร็วๆ นี้ ขอให้ดำเนินการเฉพาะการฝึกซ้อมไก่ชนตามที่ได้รับการผ่อนคลายเท่านั้น สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขอให้เป็นการจัดกิจกรรมแบบ New Normal หรือจัดแบบเฉพาะครอบครัว โดยงดการเล่นสาดน้ำ งดการจัดคอนเสิร์ต งดประแป้ง งดการเล่นปาร์ตี้โฟม หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงสังสรรค์ การรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน โดยหากงดการจัดงานบุญ งานประเพณีต่างๆ ได้ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดโรค หากจำเป็นต้องจัดขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อเข้าควบคุมดูแลมาตรการป้องกันโรค กรณีบุตรหลานที่จะเดินทางมากราบไหว้ผู้สูงอายุในเทศกาลสงกรานต์นี้ หากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือมีประวัติไปในพื้นที่เสี่ยง ขอให้งดเว้นการเดินทาง เพราะจะเป็นการนำความเสี่ยงมาสู่ผู้สูงอายุในครอบครัว นอกจากนี้ ยังสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองดูแลการรวมกลุ่มของประชาชนตามสถานที่ต่างๆ ด้วย./

 

สุภาวดี สมศรี
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ลพบุรี-ข่าว

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ