จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี พิจารณาปรับแผนจัดตั้ง Hospitel และโรงพยาบาลสนาม 

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี พิจารณาปรับแผนจัดตั้ง Hospitel และโรงพยาบาลสนาม 

          ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี พิจารณาปรับแผนจัดตั้ง Hospitel และโรงพยาบาลสนาม และเตรียมออกมาตรการเข้มสำหรับเจ้าของบ้านที่ไม่แจ้งข้อมูลผู้ที่มาพักอาศัย

          วันนี้ (24 เมษายน 2564) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี โดยที่ประชุมรับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของจังหวัดลพบุรี

         จังหวัดลพบุรีมีผู้ป่วยโควิด-19 รวม 91 ราย (ระลอกเดือนเมษายน 2564) และสถานการณ์ในประเทศและจังหวัดลพบุรี มีแนวโน้มพบผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น จำนวนเตียงที่เตรียมไว้ในโรงพยาบาลจะไม่เพียงพอ จำเป็นต้องจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่มีความทันเวลา สามารถรองรับผู้ป่วยได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

          ปัจจุบัน (ณ วันที่ 23 เมษายน 2564) โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดลพบุรี มีเตียงรองรับผู้ป่วย 161 เตียง ใช้รักษาผู้ป่วยแล้ว จำนวน 92 เตียง เหลือ 71 เตียง ซึ่งเดิมจังหวัดฯ มีแผนปรับปรุง A 03 หน่วยบัญชาการสงคราพิเศษ และโรงเก็บ ฮ ศูนย์การบินทหารบก เป็นโรงพยาบาลสนาม แต่เนื่องจากต้องใช้เวลาในการปรับปรุงสถานที่นานพอสมควร คาดว่าจะไม่ทันต่อสถานการณ์

         คณะกรรมการโรคติดต่อจึงเห็นชอบการจัดตั้งและปรับปรุง Hospitel และโรงพยาบาลสนาม โดยใช้สถานที่กองพันเสนารักษ์ที่ 1 เป็น Hospitel จำนวน 50 เตียง และกำหนดพื้นที่โรงพยาบาลสนาม 4 แห่ง คือ

           – อาคารในโรงพยาบาลลำสนธิ จำนวน 45 เตียง  
          – อาคารใน โรงพยาบาลบ้านหมี่ จำนวน 46 เตียง       
          – ศูนย์ฝึกยุทธวิธี A 03 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 40 เตียง     
          – และโรงเก็บ ฮ ศูนย์การบินทหารบก จำนวน 150 เตียง 

      รวมจังหวัดลพบุรีจะมี Hospitel และโรงพยาบาลสนาม รวม 331 เตียง โดยจะเริ่มปรับปรุงอาคารของโรงพยาบาลลำสนธิ และโรงพยาบาลบ้านหมี่ ให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์

 

ภาพ/ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ