จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และโครงการหน่วยงานบำบัดทุกข์ฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

     วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ     
โครงการหน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายอำเภอโคกเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ผู้นำท้องถิ่นท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวจำนวนมาก
     โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรของหน่วยงานภาครัฐให้แก่เกษตรกร ตลอดทั้งประชาชนผู้สนใจในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรให้ได้ผลอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตภาคการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อาทิ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย และคลินิกเสริมจากหน่วยงานราชการอีกหลายแห่ง ในรูปแบบกิจกรรมเคลื่อนที่ ตรงตามปัญหาและความต้องการของพื้นที่ รวมทั้งกระตุ้นให้เกษตรกรได้มีมุมมองในงานวิชาการที่เหมาะสมและยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังได้จั

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ