จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 26 เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ ตำบลโก่งธนู จังหวัดลพบุรี

     วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี ร่วมให้การต้อนร้บ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมคณะผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 26 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ บ้านเกาะ หมู่ที่ 5 ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายบรรหาร เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ร่วมให้การต้อนรับ โดยศูนย์เรียนรู้นี้ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน ตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” มาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน คณะนักศึกษาเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน การเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานที่ 1 ทำเป็นบ้าน สานเป็นกลุ่ม แปลงผักสวนครัวรักษ์โลก “โก่งธนู โมเดล” ฐานที่ 2 ฐาน ธนาคารน้ำใต้ดิน (ระบบปิด) ฐานที่ 3 ฐาน มหัศจรรย์ถังขยะ “โก่งธนู โมเดล” (ถังขยะเปียกลดโลกร้อน) และฐานที่ 4 ฐาน ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะ บ้านเกาะ หมู่ที่ 5 และนวัตกรรมพวงหรีดจักสาน ลดปริมาณขยะ

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ