จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

จิตอาสาพัฒนาศาลากลางจังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 2

     วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ภายใต้การอำนวยการของ นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี (หัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดลพบุรี) เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาท สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยนำปลัดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี นายอำเภอเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 200 คน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม รวมทั้งเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างจิตสำนึกให้ ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา มีจิตสำนึก สาธารณะ ให้รู้รักสามัคคี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ