จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

จำหน่ายกระท้อน (สินค้า GI) ณ บริเวณ Tops Suppermarket ศูนย์การค้าโรบินสัน ลพบุรี

     วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติในการจัดเชื่อมโยงตลาดกระท้อนตะลุง จังหวัดลพบุรี (สินค้ GI) พันธุ์ ปุยฝ้าย ปุยฝ้ายเกษตร ระหว่างกลุ่มเกษตรกร กับ บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทรล จำกัด ปริมาณ 1,000 กิโลกรัม มูลค่า 54,000 บาท โดยมี พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์ หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระท้อนทีได้รับผลกระทบจากสถาการณ์โควิด-19 ให้มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น ณ บริเวณ Tops Suppermarket ศูนย์การค้าโ รบินสัน ลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ