จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

จังหวัดลพบุรี ไม่พบผู้ป่วย COVID-19 รายใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ 5

     วัันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรีได้แถลงข่าวสถานการณ์การณ์โควิด-19 จังหวัดลพบุรี โดยนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี แถลงว่าวันนี้ (14 มกราคม 2564) ไม่มีผู้ป่วยเพิ่ม ผู้ป่วยสะสมของจังหวัดลพบุรียังคงอยู่ที่ 20 ราย ในพื้นที่อำเภอเมือง 1 ราย อำเภอโคกสำโรง 2 ราย และอำเภอท่าวุ้ง 17 ราย มีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1 ราย
ด้านนายแพทย์วรวิทย์ สัมฤทธิ์ดี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี แถลงสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่จังหวัดลพบุรี มีผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ 20 ราย จังหวัดลพบุรีมีการส่งตรวจหาเชื้อทั้งหมด 2,247 ราย พบเชื้อ 20 ราย ไม่พบเชื้อ 2,167 ราย รอผลตรวจ 60 ราย โดยเป็นผู้ที่เข้ารับการตรวจรายใหม่ วันนี้เป็นการไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เป็นวันที่ 5 และวันนี้ (14 มกราคม 2564) ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ทำการตรวจเชื้อครั้งที่ 2 กับกลุ่มเสี่ยงที่ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จำนวนกว่า 500 ราย
     ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี แถลงต่อว่า เมื่อวานนี้ (13 มกราคม 2564) ได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ลพบุรี และได้พิจารณามาตรการเข้า-ออกจังหวัดลพบุรีสำหรับผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด คือ สมุทรสาคร ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด จะต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางมาจากจังหวัดต้นทางข้างต้น และเมื่อมาถึงต้องมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่ เพื่อตรวจคัดกรองและเข้าสู่มาตรการกักตัวในที่พักเป็นเวลา 14 วัน ส่วนจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัดหากเดินทางเข้ามาในจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการติดตั้งแอปฯ “หมอชนะ” ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดตรวจ แจ้งความจำเป็นสถานที่ปลายทางให้ชัดเจน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลผู้เดินทางผ่านจุดตรวจ โดยไม่ต้องแสดงเอกสารรับรองการเดินทาง และขณะที่อยู่ในจังหวัดลพบุรีขอให้สังเกตอาการตนเอง ส่วนพื้นที่นอกเหนือจากนี้ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้นโดยไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองการเดินทางและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และหากประชาชนมีความจำเป็นต้องเดินทางไปนอกพื้นที่ ขอให้สอบถามจังหวัดปลายทางด้วยว่าต้องการเอกสารรับรองการเดินทางหรือไม่ หากจังหวัดปลายทางมีการร้องขอ สามารถขอเอกสารรับรองได้ที่ นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และพนักงานฝ่ายปกครอง
สำหรับกรณีการขออนุญาตจัดงานประเพณีต่างๆ ที่จำเป็น เช่นงานแต่งงาน งานบวช งานศพ ผู้จัดงานต้องกำหนดพื้นที่ให้เหมาะสมกับจำนวนคนที่จะเข้ามาร่วมงาน และหากสามารถเลื่อนได้ก็ขอให้เลื่อนออกไปก่อน เพราะเมื่อจัดงานจะมีคนมาจากนอกพื้นที่เข้ามาก็จะมีความเสี่ยงอีกเช่นกัน และย้ำให้พี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีปฏิบัติตามมาตรการของทางจังหวัดต่อไป ซึ่งทางจังหวัดฯ พร้อมจะพิจารณาผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ให้ทันทีหากสถานการณ์โรค เริ่มคลี่คลายลง

 

สุภาวดี สมศรี
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ลพบุรี-ข่าว

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ