จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

จังหวัดลพบุรี แถลงสรุปสถานการณ์โควิด-19 ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่  

      วันที่15 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรีจังหวัดลพบุรีได้แถลงข่าวสถานการณ์การณ์โควิด-19 จังหวัดลพบุรี โดยนายสุภกินห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี และนายแพทย์วรวิทย์ สัมฤทธิ์ดี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลพบุรี ร่วมกันแถลงสรุปสถานการณ์การเกิดโรคโควิด-19ของจังหวัดลพบุรี โดยนายแพทย์วรวิทย์ สัมฤทธิ์ดี  แถลงว่าขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่  20 ราย มีการส่งตรวจหาเชื้อทั้งหมด 2,798 ราย พบเชื้อ 20 ราย  ไม่พบเชื้อ 2,205 ราย รอผลตรวจ 573 ราย โดยเป็นกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง 521 ราย และผู้ที่เข้ารับการตรวจรายใหม่ วันนี้ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ ผู้ป่วยสะสมของจังหวัดลพบุรียังคงอยู่ที่  20 ราย ในพื้นที่อำเภอเมือง 1 ราย อำเภอโคกสำโรง 2 ราย และอำเภอท่าวุ้ง 17 ราย มีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1 ราย ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวทุกรายอาการดีขึ้นตามลำดับ             นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดลพบุรี แถลงถึง การเปิดลงทะเบียนคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ผ่านระบบออนไลน์เพื่ออยู่และทำงานได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด โดยการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ กัมพูชา ลาว และเมียนมา อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าว และบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานของนายจ้าง/สถานประกอบการ พร้อมกับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากภายนอกประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายเป็นคนต่างด้าว 3 กลุ่ม คือ คนต่างด้าวที่มีนายจ้าง/สถานประกอบการ คนต่างด้าวที่ไม่ได้ทำงาน และกลุ่มผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวดังกล่าว  โดยจะต้องดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซด์ e-workpermit.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564ซึ่งจะสามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี แถลงว่า จังหวัดลพบุรียังคงมีมาตรการตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าพื้นที่อยู่ โดยมีจุดตรวจทั้งหมด 41 จุด  ประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาในจังหวัดลพบุรีได้ เจ้าหน้าที่ประจำจุดจะตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจดูการติดตั้งแอป”หมอชนะ” และขอให้ท่านแจ้งความจำเป็นในการเดินทาง เพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทางไว้ โดยหากไม่ได้เดินทางมาจาก 5 จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เจ้าหน้าที่จะไม่ขอเอกสารรับรองการเดินทาง อย่างไรก็ตาม ขอผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลพบุรีรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทราบ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดด้วย./

สุภาวดี สมศรี สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ลพบุรี-ข่าว

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ