จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรี แถลงสรุปผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

     วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 และแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 โดยสรุปสถิติสะสมรวม 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 จังหวัดลพบุรี เกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 39 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ จำนวน 40 คน มีผู้เสียชีวิต จำนวน 2 ราย และมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร 10 ข้อหาหลัก จำนวน 2,745 ราย โดยจังหวัดลพบุรี ได้ใช้ด่านครอบครัว เป็นมาตรการหลักเพื่อให้คนในครอบครัวได้มีการตักเตือน ป้องปราม ห้ามสมาชิกในครอบครัวที่ดื่มสุราขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด และให้ด่านชุมชน เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจสภาพรถที่ไม่พร้อมใช้งานไม่ให้ออกมาวิ่งบนท้องถนนด้วย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวขอบคุณคณะทำงานทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานในช่วง 7 วัน

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ