จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดนิทรรศการ ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง ในการร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

      วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในการตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง ทั้งนี้จังหวัดลพบุรีได้นำกลุ่มผู้ประกอบการร่วมจัดนิทรรศการดังกล่าวประกอบด้วยกลุ่มแสงจันทร์ผ้ามัดหมี่ และกลุ่มบาติกน้ำเต้าหู้
     ภายในงานมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ผลิตผู้ประกอบ OTOP ภาคกลาง จำนวน 21 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก และสระแก้ว
     ในการนี้ กรมการพัฒนาชุมชนได้กราบทูลเชิญ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตร นิทรรศการตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ