จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

จังหวัดลพบุรี รับมอบหน้ากากอนามัย จากภาคเอกชน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)

            วันศุกร์ 15 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. ที่ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รับมอบหน้ากากอนามัย(แมส) จำนวน 15,000 ชิ้น จาก ดร.จุมพลภัทร์ ธนันต์ชวานน์ และผ้าเปียกแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ชิ้น, ชุด PPE(สำหรับบุคลากรทางการแพทย์) จำนวน 50 ชุด จากร้านยาเภสัชกร 1 โดย ภญ.ปธิณา อภิธรรมสุนทร เพื่อนำไปสนับสนุนให้หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อาทิ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย, ผู้ปฏิบัติงานบริการที่ใกล้ชิดกับประชาชน, ผู้ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง และกลุ่มเสี่ยง ในจังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้ จังหวัดลพบุรีจะนำหน้ากากอนามัยให้กับอำเภอ ทั้ง 11 อำเภอในจังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงในระดับพื้นที่ต่อไป อนึ่ง คณะที่มามอบสิ่งของเป็นคนลพบุรีจึงอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวลพบุรี ช่วงประสบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขณะนี้

     โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวขอบคุณคณะที่มามอบหน้ากากอนามัยในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พี่น้องประชาชน ในการดูแลรักษาและช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ