จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรี ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565

     วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา คัดเลือก คัดสรร ผู้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกตฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
     โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. เป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นเมื่อปี 2552 ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินจากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล ต่อมา ในปี 2553 ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เพื่อให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน สืบต่อไป
         สำหรับหลักเกณฑ์การคัดเลือก คัดสรรและคัดกรองผู้รับทุนฯ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 จะต้องเป็นผู้ที่มีเกณฑ์เรียนดี คือ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีความประสงค์มุ่งมั่นที่จะเรียนต่อจนจบปริญญาตรี มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีทัศนคติที่ดี ถูกต้อง มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ซึ่งจังหวัดลพบุรีมีนักเรียน ผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 5 คน

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ