จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรี จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 แก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย

      วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดลพบุรี ในปี 2564 จำนวน 11 ราย ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจังหวัดลพบุรีมีข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย รวมทั้งสิ้น 11 ราย

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ