จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรี จัดพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2565

     วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2565 พิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมอบเงินรางวัลแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ซึ่งจังหวัดลพบุรี ได้รับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2565 รวมทั้ง 2 ปี คือ หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564 จำนวน 13 หมู่บ้าน และหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 จำนวน 14 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 27 หมู่บ้าน 27 กองทุน และมอบเงินรางวัลรองชนะเลิศแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น จำนวน 4 หมู่บ้าน
     กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้พลังของชุมชน ตามแนวทางสันติวิธี ซึ่งในปี พ.ศ. 2546 สมเด็จพระนางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่เลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อนำไปสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน และชุมชน และปี 2547 สำนักงาน ป.ป.ส. ใช้งบประมาณปกติ สมทบเงินพระราชทานจัดตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้ชื่อว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” และจัดสรรให้หมู่บ้าน/ชุมชน แห่งละ 8,000 บาท
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับหมู่บ้านที่รับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และขอให้หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้น้อมนำปรัชญามาใช้ในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสามารถเอาชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนต่อไป
 
..ร่วมแบ่งปันข่าวสารได้ที่.. 👇👇
เพจ : ลพบุรีบ้านเรา Our Home Our Lopburi

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ