จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

จังหวัดลพบุรี จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องใน “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

     วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อสดุดีเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์ สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย โดยมี ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

    ม สำหรับ “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หมายถึง วันที่ระลึก ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 อันตรงกับวันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2135 ทำให้พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล ขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างใหญ่ กว่าครั้งใด แม้ว่าพระองค์จะเสด็จสวรรคต มานานกว่า 415 ปีแล้วก็ตาม พสกนิกรชาวไทยทั้งมวลต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบจนทุกวันนี้ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นวันรัฐพิธี และให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปี เป็นวัน “ยุทธหัตถี”

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ