จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

จังหวัดลพบุรี จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมณีชลขันฑ์

     วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ น้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดมณีชลขัณฑ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีพระกิตติญาณเมธี เจ้าคณะอำเภอเมือง (ธ) เจ้าอาวาสวัดกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพเสนาบดี(ประเทือง อาภาธโร ป.ธ.๔) เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี และ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี นายอำเภอเมืองลพบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีดังกล่าวจำนวนมาก โดยมียอดเงินกฐินพระราชทาน จำนวน 1,250,129 บาท

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ