จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนฯ ครั้งที่ 4/2565

     วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลพบุรี (กรอ.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าผลการบริหารจัดการวางแผนทางเดินรถไฟ ทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ และการก่อสร้างสวนสาธารณะในพื้นที่จังหวัดลพบุรี นอกจากนี้สภาหอการค้าได้เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยกำหนดวิสัยทัศน์จังหวัดลพบุรี “เมืองน่าลงทุนด้านการเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูป อาหารปลอดภัย ท่องเที่ยววิถีใหม่ มุ่งผลิตและพัฒนาพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน” ประกอบด้วยภารกิจ 4 ด้าน ดังนี้ 1. สู่การเป็นแหล่งอาหารปลอดภัย การเกษตรแปรรูป 2. เป็นเมืองแห่งการลงทุนด้านพลังงานทดแทน 3. เชื่อมโยงกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรม การท่องเที่ยวคุณภาพสูง และ 4. เมืองน่าอยู่ น่าลงทุน

 

..ร่วมแบ่งปันข่าวสารได้ที่.. 👇👇
เพจ : ลพบุรีบ้านเรา Our Home Our Lopburi
https://www.facebook.com/ourhomeourlopburi
#จังหวัดลพบุรี
#ลพบุรีบ้านเรา
#ChangeForGood

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ