จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2565

     วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี  เพื่อพิจารณาการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 โดยแขวงทางหลวงชนบท เพื่อขยายผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นจำนวน 1 โครงการ 1  กิจกรรม ได้แก่ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย ลบ.4041 แยก ทล 2334 บ้านซับจำปา ต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี กม.ที่ 4+535 ถึง กม.ที่ 5+135 ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี ให้มีมาตรฐาน สามารถอำนวยความสะดวกปลอดภัย มีความพร้อมรองรับด้านการท่องเที่ยว ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวและจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (ในส่วนของจังหวัดลพบุรี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

…ร่วมแบ่งปันข่าวสารได้ที่… 👇👇

เพจ : ลพบุรีบ้านเรา Our Home Our Lopburi

https://www.facebook.com/ourhomeourlopburi

#จังหวัดลพบุรี

#ลพบุรีบ้านเรา

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ