จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2565

     วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดลพบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดทำแผนงานโครงการเร่งด่วนสำหรับขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
     โดยที่ประชุมได้รับทราบแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ซึ่งบันทึกผ่านระบบ Thai Water Plan บรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี จำนวน 219 โครงการ งบประมาณ 149,083,900 บาท

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ