จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ “สวมหมวกนิรภัยสร้างความปลอดภัยทุกการขับขี่”

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย100 % ภายใต้ชื่อ “ลพบุรีสวมหมวกนิรภัยสร้างความปลอดภัยทุกการขับขี่” ประกอบกิจกรรม ดังนี้
     1. การร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่างส่วนราชการ และสถานศึกษา รวม 15 แห่ง เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา เป็นต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และประกาศให้การสวมหมวกนิรภัยเป็นวาระจังหวัดลพบุรี
     2. รับมอบหมวกนิรภัยจากหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 250 ใบ และมอบให้กับสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 แห่ง
     3. ร่วมปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย 100% ภายใต้ชื่อ “ลพบุรีสวมหมวกนิรภัยสร้างความปลอดภัยทุกการขับขี่” ในเขตอำเภอเมืองลพบุรี เพื่อปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นเตือนให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ให้เกิดความตระหนักในการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์ในการรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยต้นแบบของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทหาร ตำรวจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
 
..ร่วมแบ่งปันข่าวสารได้ที่.. 👇👇
เพจ : ลพบุรีบ้านเรา Our Home Our Lopburi
 

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ