จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ภายใต้โครงการรวมใจภักดิ์รักพระพันปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

     วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ ประชาชน
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ภายใต้โครงการ “รวมใจภักดิ์รักพระพันปี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป ณ บริเวณหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
     จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเยี่ยมชมการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี ซึ่งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีกล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร นอกจากจะปลูกผักไว้รับประทานในครัวเรือนแล้ว สามารถจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่ง จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกัน Chang for Good โดยเริ่มจากที่บ้านของเราก่อน ต่อจากนั้นได้นำข้าราชการ ประชาชน ร่วมกันเคารพธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี
     นอกจากนี้ จังหวัดลพบุรีได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการรวมใจภักดิ์รักพระพันปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประกอบไปด้วยกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมโครงการ 1 คน 1 ต้น เพื่อคนลพบุรี เป็นต้น

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ