จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (วันอนุรักษ์มรดกไทย) โดยนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ปลัดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 เทศบาลเมืองลพบุรี และจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณโดยรอบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยร่วมกันเก็บกวาดขยะ ภายในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ฉีดล้างบริเวณถนนริมทางรถไฟ หน้าพระปรางค์สามยอด ตัดหญ้า ทาสี และปรับภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ