จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565

    วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 ”1 เมษา วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน” โดยนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ปลัดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองลพบุรี ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสา ณ วัดมณีชลขันฑ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณวัด ขัดล้างรอบพระอุโบสถ และห้องน้ำวัด รวมทั้งปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน 100,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำลพบุรี พร้อมทั้งมอบปุ๋ยชีวภาพ เมล็ดปอเทือง และน้ำหมักชีวภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือ แก่ผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 2 ครัวเรือน

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ