จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

จังหวัดลพบุรียังไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ มีผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ 20 ราย

     วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี  จังหวัดลพบุรีได้แถลงข่าวสถานการณ์การณ์โควิด-19 จังหวัดลพบุรี โดยนายแพทย์วรวิทย์ สัมฤทธิ์ดี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี  แถลงสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ จังหวัดลพบุรี วันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่  โดยมีผู้ป่วยยืนยันสะสมระลอกใหม่ 20 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 13 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 6 ราย และผู้ป่วยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 1 ราย จังหวัดลพบุรีมีการส่งตรวจหาเชื้อทั้งหมด 2,171 ราย พบเชื้อ 20 ราย  ไม่พบเชื้อ 2,142 ราย รอผลตรวจ 9 ราย โดยเป็นผู้ที่เข้ารับการตรวจใหม่ซึ่งไม่มีความเกี่ยวพันกับกรณีสนามชนไก่แต่อย่างใด โดยวันนี้เป็นการไม่พบผู้ป่วยใหม่เป็นวันที่ 3 ซึ่งหากในวันต่อๆ ไปไม่พบผู้ป่วยใหม่ก็เป็นสัญญานที่ดีสำหรับจังหวัดลพบุรี โดยคาดว่าจะวางใจได้ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้      ทั้งนี้ นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี แถลงยืนยัน ผู้ป่วยสะสมของจังหวัดลพบุรียังคงอยู่ที่ 20 ราย ในพื้นที่อำเภอเมือง 1 ราย อำเภอโคกสำโรง 2 ราย และอำเภอท่าวุ้ง 17 ราย  โดยยังคงมีมาตรการเข้มงวดในการเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยงในอำเภอท่าวุ้งอยู่  ขณะที่จุดตรวจ จุดสกัด จุดคักรอง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน COVID-19 ของทุกอำเภอทั้ง 33 จุด และจุดจุดตรวจหลักอีก 2 จุด ยังคงทำหน้าที่คัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และต้องขอให้ประชาชนได้เข้าใจหากไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องต่างๆ ในช่วงนี้ นายชนบท บัวหลวง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี แถลงย้ำถึงผู้ที่กักตัวเองในที่พักว่า ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เช่น แยกห้องนอน ห้องน้ำ แยกภาชนะใส่อาหาร เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปยังสมาชิกที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และสำหรับผู้เข้าข่ายที่ได้รับการตรวจหาเชื้อแล้วทั้งสองครั้งก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติตามวิถี New Normal นายแพทย์วรวิทย์ สัมฤทธิ์ดี สรุปในตอนท้ายว่า ที่สำคัญในช่วงนี้สำหรับชาวจังหวัดลพบุรีในช่วงนี้  คือ การรับฟังข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อไม่ให้เกิดการสับสนและเกิดความกังวลและเป็นความเครียดสะสมซึ่งจะส่งผลเสียทั้งต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายได้  ซึ่งประชาชนสามารถขอรับคำปรึกษาหากมีอาการเครียดได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323

ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ