จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

     วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลพบุรีกำหนดช่วงเวลาดำเนินการควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ภายใต้หัวข้อหลักในการรณรงค์คือ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยจังหวัดลพบุรีได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นทุกแห่ง พร้อมจัดตั้งด่านหลัก 22 จุด จุดบริการ 105 จุด ด่านชุมชน จำนวน 285 ด่าน จังหวัดลพบุรี กำหนดเป้าหมายลดการเกิดอุบัติทางถนนน้อยกว่า 48 ครั้ง จำนวนผู้เสียชีวิตไม่เกิน 7 ราย และจำนวนผู้บาเจ็บ (Admit) ไม่เกิน 52 คน ลดจำนวนผู้เสียชีวิตในอำเภอพื้นที่สีแดง 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองลพบุรีและอำเภอพัฒนานิคม อำเภอละ 2 ราย และลดจำนวนผู้เสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ไม่เกิน 7 ราย
     ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ขอให้ทุกหน่วยงานดูแลผู้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยขอให้คำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ควบคู่กันไปด้วย และขอให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดกับมาตรการทางกฎหมาย รวมทั้งด่านชุมชน จุดตรวจหลัก จุดบริการต่างๆ ที่มีอยู่จะได้ร่วมกันบอกกล่าวแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ มีภาคเอกชนร่วมให้การสนับสนุนน้ำดื่ม เครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ จุดบริการ

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ