จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรีมอบเงินช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตที่บริจาคอวัยวะและดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย

    วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ประธานที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางประภารัตน์ เกตุพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการฯ คณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี ร่วมมอบเงินช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตที่บริจาคอวัยวะและดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย ราย นางณิษามาศ จันทร์หอม อายุ 52 ปี ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ มีเลือดออกในสมองและมีภาวะสมองตาย ครอบครัวมีความตั้งใจที่จะบริจาคอวัยวะและดวงตาในครั้งนี้ โดยทีมแพทย์จากศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ได้ผ่าตัดนำอวัยวะออกในวันที่ 12 มีนาคม 2565 อวัยวะที่ได้ คือ ตับ ไต 2 ข้าง และดวงตา ซึ่งศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จักได้นำอวัยวะและดวงตาของผู้เสียชีวิตไปรักษาผู้ป่วยที่รอรับความช่วยเหลือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
       โดยมี แพทย์หญิงหทัยรัตน์ อัจจิมานนท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ