จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

จังหวัดลพบุรีพบไม่พบผู้ป่วยรายใหม่

     จังหวัดลพบุรีพบไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ โรงเรียนจัดเรียนออนไลน์และเรียนทาง Facebook จังหวัดฯ เน้นย้ำการเดินทางเข้าจังหวัดต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่   วันที่18 มกราคม 2564) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรีได้แถลงข่าวสถานการณ์การณ์โควิด-19 จังหวัดลพบุรี โดยนายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นางดารุณี คงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี และนายแพทย์วรวิทย์ สัมฤทธิ์ดี โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลพบุรี ร่วมกันแถลงสรุปสถานการณ์การเกิดโรคโควิด-19ของจังหวัดลพบุรี โดยนายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี แถลงว่า จังหวัดลพบุรีมีการ ส่งตรวจหาเชื้อสะสมทั้งหมด 2,871 ราย ไม่พบเชื้อ 2,840 ราย รอผลตรวจ 10 ราย  ผู้ป่วยสะสมของจังหวัดลพบุรีรวม  21 ราย อำเภอเมือง 1 ราย อำเภอโคกสำโรง 2 ราย และอำเภอท่าวุ้ง 18 ราย  มีผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 2 ราย วันนี้ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่และจะมีผู้ป่วยได้รับอนุญาตให้กลับไปพักที่บ้านอีก 3 ราย คือผู้ป่วยรายที่ 3-5       

     นางดารุณี คงทอง รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี แถลงว่า สถานศึกษาในจังหวัดลพบุรีซึ่งเป็น 1 ใน 28 จังหวัดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ได้รับคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการให้ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 4 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยในระหว่างนี้สถานศึกษาอาจกำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ หรืออาจจัดการเรียน การสอนโดยใบสั่งงานหรือมอบหมายงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ซึ่งขณะนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฯได้ร่วมกับโรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทางเฟชบุคเพจ Winitsuksaonline2 ซึ่งนักเรียนสามารถเข้าไปเรียนในขณะสอนสดและสามารถชมย้อนหลังได้ด้วย ส่วนการเปิดเรียนที่กำหนดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ จะสามารถทำได้หรือไม่นั้น ต้องรอดูสถานการณ์และการสั่งการจากกระทรวงศึกษาธิการ       นายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี แถลงว่า จังหวัดลพบุรีขอเน้นย้ำให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่เดินทางมาจาก 5 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด คือ สมุทรสาคร ชลบุรี  จันทบุรี ระยอง ตราด จะต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางมาจากจังหวัดต้นทางข้างต้น และเมื่อมาถึงต้องมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ในพื้นที่ เพื่อตรวจคัดกรองและเข้าสู่มาตรการกักตัวในที่พักเป็นเวลา 14 วัน ส่วนจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 23 จังหวัดหากเดินทางเข้ามาในจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการติดตั้งแอปฯ “หมอชนะ” ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดตรวจ แจ้งความจำเป็นสถานที่ปลายทางให้ชัดเจน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะบันทึกข้อมูลผู้เดินทางผ่านจุดตรวจ โดยไม่ต้องแสดงเอกสารรับรองการเดินทาง  และขณะที่อยู่ในจังหวัดลพบุรีขอให้สังเกตอาการตนเอง  ส่วนพื้นที่นอกเหนือจากนี้ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้นโดยไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองการเดินทางและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

สุภาวดี สมศรี สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.ลพบุรี-ข่าว

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ