จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

จังหวัดลพบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2564 แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

     วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2564 เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ารวมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชน โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พ่อค้า และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ พระอุโบสถวัดเสาธงทอง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ