จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรีจัดพิธีรับสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดมณีชลขันธ์

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 19.30 น. ณ พระอุโบสถวัดมณีชลขันธ์ พระอารามหลวง ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีรับพระบัญชา อ่านตราตั้ง “พระครูวิมลญาณอุดม (ธรรมนูญ ฐิตวฑฺฒโน)” อายุ 62 พรรษา 42 วิทยฐานะ น.ธ. เอก ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดมณีชลขันธ์ พระอารามหลวง

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ