จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรีสนธิกำลังออกตรวจควบคุมปริมาณราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ย

         วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นายอำเภอ ตำรวจ พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด รวมทั้งเจ้าหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานอาหารสัตว์ สถานประกอบการร้านจำหน่ายปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช ดังนี้
โรงงานอาหารสัตว์ จำนวน 6 ราย
1. บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (6 แห่ง) อ.พัฒนานิคม
2. บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด อ.พัฒนานิคม
3. บริษัทไทสัน ฟีด (ไทยแลนด์) จำกัด อ.พัฒนานิคม
4. บริษัท สหฟาร์ม สาขาพัฒนานิคม จำกัด อ.พัฒนานิคม
5. บริษัท สหฟาร์ม สาขาลำนารายณ์ จำกัด อ.ชัยบาดาล
6. บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จำกัด  อ.ชัยบาดาล
ผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช จำนวน 13 แห่ง ดังนี้
อ.ท่าหลวง จำนวน 4 แห่ง
1. ร้านแสงชัยการเกษตร
2. ร้านชำนาญการเกษตร
3. ร้านท่าหลวงเภสัช (โอที เคมีภัณฑ์)
4. บ้านเกษตร
อ.ชัยบาดาล จำนวน 3 แห่ง
1. ส.เสริมสร้าง
2. ลำนารายณ์การเกษตร
3. เอี่ยวฮั่วล้งการเกษตร
อำเภอเมืองลพบุรี จำนวน 4 แห่ง
1. ร้านเกษตรสมบูรณ์ ตำบลโคกตูม
2. ร้านวิษณุการเกษตร ตำบลเขาพระงาม
3. บริษัท ฟ้ามุ่ย  อินเตอร์ จำกัด ตำบลเขาพระขาม
4. ร้านเก้าต้นการเกษตร ตำบลตะลุง
อำเภอพัฒนานิคม จำนวน 2 แห่ง
1. ร้านศิริพัฒนา ตำบลพัฒนานิคม
2. ร้านปรีชาฟาร์มาซี ตำบลพัฒนานิคม
          ทั้งนี้ผู้ว่าราชจังหวัดลพบุรีได้สั่งการให้ทุกอำเภอได้สนธิกำลังทุกฝ่ายร่วมออกสำรวจปริมาณและราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ยของผู้ประกอบการรับซื้อ-ขายวัตถุดิบ อาหารสัตว์และปุ๋ยในพื้นที่ทุกแห่ง เพื่อป้องกันมิให้มีการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคา

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ