จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

จังหวัดลพบุรีจัดพิธีรับสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร

   วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีรับพระบัญชา อ่านตราตั้ง “พระศรีวรคุณ (ถวิล) ฉายา วรคุโณ อายุ 55 พรรษา 35 วิทยฐานะ ป.ธ. 7 ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ