จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรีจัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 พระราชทานความสุขปีใหม่

       วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 พระราชทานความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้แก่ข้าราชการในจังหวัดลพบุรี จำนวน 2 เล่ม โดยจังหวัดลพบุรีได้พิจารณามอบให้แก่ผู้เหมาะสม 2 คน ได้แก่ นายสุภกิณห์ แวงชิน และนายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ณ ห้องโถง ชั้น 2 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี(หลังใหม่) อำเภอเมืองลพบุรี
สำหรับปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 เป็นสมุดปกหนังสีเหลือง อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ มีตราพระปรมาภิไธยย่อ วปร. ระบุข้อความ “ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่” รวมมีเนื้อหา อาทิ พระปฐมบรมราชโองการ ปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทย ประกาศสงกรานต์ วันกำหนดการ การชักและประดับธงชาติไทยในวันสำคัญ วันพระราชสมภพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และวันสำคัญของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีจีนเป็นต้น
   ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้เป็นผู้แทนรับมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์โดยมีพลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักพระราชวัง หน่วยงานราชการในพระองค์ 904 เพื่อมอบให้แก่ข้าราชการในจังหวัดต่างๆ

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ