จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรีจัดพิธีมอบผ้าขิดพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

     วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบแบบลายผ้าขิดพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ให้แก่นายอำเภอและนายกกิ่งกาชาดอำเภอ จำนวน 11 อำเภอของจังหวัดลพบุรี และผู้ผลิตผ้าจำนวน 14 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแสงจันทร์ผ้ามัดหมี่, กลุ่มสตรีอาสาบ้านพวน, กลุ่มบาติกน้ำเต้าหู้, กลุ่มปราณี ต้นเทียน, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลหินปัก, กลุ่มสตรีสหกรณ์มหาโพธิ, ศูนย์ศิลปิน OTOP จังหวัดลพบุรี, ศูนย์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น, กลุ่มทอผ้าบ้านร่วมใจสามัคคี หมู่ที่ 12, กลุ่มสตรีทอผ้าร่วมใจสามัคคี หมู่ที่ 5, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเย็บผ้าบ้านภูเขาทอง, กลุ่มทอผ้าบ้านชอนสมบูรณ์, กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองปล้อง, ร้านลี่แซแพรพรรณ เพื่อเป็นต้นแบบพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นให้มีความทันสมัยสามารถก้าวสู่สากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยังยืน
     ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการลายผ้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้พระราชทานให้กับช่างทอผ้า กลุ่มทอผ้า และผู้ผลิตผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิค ดังนี้ ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ผ้าบาติกลายพระราชทาน “ปาเต๊ะร่วมใจเทิดไทเจ้าหญิง” “ท้องทะเลไทย” “ป่าแดนใต้” และผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่อปวงชนชาวไทยนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสินค้า

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ