จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรีจัดพิธีพระราชทานพระพลังแผ่นดิน

      วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.15 น. ณ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดพิธีพระราชทาน “พระพลังแผ่นดิน” ให้แก่ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เพื่อเชิญไปจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาร์การ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญไปจัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดินให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ
สำหรับจังหวัดลพบุรี มีผู้ได้รับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน จำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จำนวน 3 ท่าน ปลัดจังหวัดลพบุรี และนายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
     พระพลังแผ่นดิน เป็นพระเนื้อผงทรงสามเหลี่ยม มีรูปแบบพุทธศิลป์ ด้านหน้าเป็นพระศรีศากยสิงห์หรือพระศรีอริยเมตไตรยเข้าสู่ยุคกึ่งพุทธกาล มีนาคพันพระอุระ หมายถึง ทรงโปรดทั้ง 3 ภพ (ไตรภูมิ) เลข 9 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เลข 10 หมายถึง พระทศพลญาณ พญาครุฑ หมายถึง ครุฑที่ดูแลชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทรงตบะบารมีอำนาจ ทำให้เกิดความสงบ ร่มเย็น เป็นสัญลักษณ์แห่งแผ่นดิน รูปจักร หมายถึง จัดสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์จักรี

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ