จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรม

จังหวัดลพบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะแด่ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

                   วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พร้อมถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี ในรูปแบบ New Normal ตามมาตาการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบใบอนุญาตศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 6 แห่ง และ ใบอนุญาตศูนย์ประเมินรับรอง ความรู้ความสามารถ จำนวน 1 แห่ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระราชหฤทัยในงานช่างตั้งแต่ยังทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ได้ทรงประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เองเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ทรงสนพระราชหฤทัยในกีฬาเรือใบเป็นอย่างยิ่ง ทรงออกแบบและต่อเรือใบที่ดีเลิศ โดยทรงชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเรือใบในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 พุทธศักราช 2510 ณ ประเทศไทย ด้วยเรือที่ทรงต่อขึ้นด้วยพระองค์เอง กังหันน้ำชัยพัฒนา ตลอดจนทรงตั้งโรงเรียนพระดาบส เพื่อสอนวิชาชีพช่างให้แก่เยาวชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาสทั่วไป คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 กำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน แนะแนวอาชีพ และแข่งขันฝีมือแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2513 ให้เป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ