จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรีจัดพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง

     วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นายวชิระ เกตุพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีถวายภัตตาหารเพล และสิ่งของพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2565 ณ วัดชีป่าสิตาราม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีพระครูภาวนาโสภณ (สมพร ฐิตธมฺโม ป.ธ.5) รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทานและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีในรูปแบบ New Normal ตามมาตาการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเครงคัด สำหรับจังหวัดลพบุรี กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีพระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบ จำนวน 135 รูป กรรมการ จำนวน 16 รูป รวมจำนวน 151 รูป

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ