จังหวัดลพบุรี

LOPBURI PROVINCE

ข่าวสาร & กิจกรรม

จังหวัดลพบุรีจัดประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯลฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565

     วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯลฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบเกียรติบัตรผลการประเมินสถานประกอบการณ์ต้นแบบดำเนินมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด จากนั้น มอบเกียรติบัตรชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และชุมชนคุณธรรมฯ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ระดับจังหวัด จำนวน 10 ราย จากนั้น มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำจังหวัดลพบุรี จำนวน 3 ราย อีกทั้ง มอบป้ายรับรองโครงการส่งเสริมการบริโภคและใช้วัตถุดิบสินค้า Q (Q Market) จำนวน 6 ราย และ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายจิรยุทธ เตียวสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิพพาน อินเตอร์คร็อพ จำกัด ได้รับรางวัล “เพชรพาณิชย์ ปี 2565” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์ รวมถึงผู้ที่สร้างคุณูปการให้แก่กระทรวงพาณิชย์
 
..ร่วมแบ่งปันข่าวสารได้ที่.. 👇👇
เพจ : ลพบุรีบ้านเรา Our Home Our Lopburi

แกลเลอรี่รูปภาพ

ข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ